แปลเมนูแบบ Complex หรือไม่? ไม่มีปัญหาถ้ามี Flitto เพียงแสกน QR โค้ดได้ทุกที่
  • Original ภาษาญี่ปุ่น | 2018-07-12
    • 7,861
    • 25
    • 86
Čeština Nederlands Tagalog suomi 中文(繁體) 中文(简体) 日本語 Türkçe français Русский Kiswahili Español English العربية Italiano Indonesia हिन्दी, हिंदी 한국어 Deutsch Português ภาษาไทย Bahasa Melayu Svenska Tiếng Việt Polski