สามารถใช้ระบบการแปลภาษา AI บนเว็บไซต์ผ่าน Flitto ได้แล้ว
  • Original ภาษาอังกฤษ | 2018-05-03
    • 13k
    • 4
    • 134
สามารถใช้ระบบการแปลภาษา AI บนเว็บไซต์ผ่าน Flitto ได้แล้ว
bkdsw
เรียนผู้ใช้งาน Flitto การแปลด้วย AI ของ Flitto ที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะในแอปมือถือนั้นมีบนเว็บด้วยแล้ว เริ่มตั้งแต่ 24 เมษายน 2561
vaseelee
คุณสามารถแปล 23 ภาษา 506 คู่ภาษาได้แบบเรียลไทม์
vaseelee
ประโยคยาวมากกว่า 260 อักษร ซึ่งไม่สามารถแปลได้ในแอปมือถือนั้นสามารถทำได้เพียงคลิกเดียว
vaseelee
ถ้าการแปลด้วย AI ไม่น่าพึงพอใจ เพียงคลิกเดียวคุณก็สามารถร้องขอการแปลจากนักแปล Crowdsourcing ได้ ลองเลย!
vaseelee
Suggested Contents View all
4
Čeština Nederlands Tagalog suomi 中文(繁體) 中文(简体) 日本語 Türkçe français Русский язык Kiswahili Español English العربية Italiano Bahasa Indonesia हिन्दी, हिंदी 한국어 Deutsch Português ไทย Bahasa Melayu Svenska Tiếng Việt Polski