การปรับเปลี่ยนระบบคะแนน
  • Original ภาษาอังกฤษ | 2017-11-14
    • 30k
    • 31
    • 517
การปรับเปลี่ยนระบบคะแนน
saris2538
ถึงผู้ใช้ Flitto ทุกท่าน,

ระบบสะสมคะแนนสำหรับการแปลแบบ crowdsource บน Flitto ได้มีการปรับเปลี่ยนและนำมาใช้แล้ว

ระบบใหม่นี้มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย. (เว็บไซต์, ยกเว้นประเทศจีน), วันที่ 17 พ.ย. (แอพ, ยกเว้นประเทศจีน), วันที่ 20 พ.ย. (ทั้งเว็บไซต์และแอพในจีน)
saris2538
1. จะมีการกำหนดคะแนนสะสมต่ำสุดที่เป็นไปได้

ในระบบคะแนนสะสมใหม่ คุณจะให้คะแนนสะสมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าที่แนะนำไม่ได้
ทั้งนี้เพื่อให้นักแปลได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
saris2538
2. ค่าคะแนนสะสมที่แนะนำ จะเปลี่ยนไปตามภาษาตั้งต้น

ถึงตอนนี้ คะแนนสะสมที่แนะนำ มีค่าเท่ากันสำหรับภาษาตั้งต้นทุกภาษา แต่ปัจจุบัน ระบบจะแนะนำคะแนนที่สูงกว่าสำหรับภาษาที่ยากกว่า หรือมีความซับซ้อนในความหมายมากกว่า
saris2538
3. การเว้นวรรค อักขระพิเศษ และ เครื่องหมายวรรคตอน จะไม่นับรวมในจำนวนตัวอักษร

ตอนนี้เฉพาะตัวอักษรเท่านั้นที่นับเป็นจำนวนตัวอักษร
saris2538
4. การใช้ระบบคะแนนสะสมที่แปรตามจำนวนคำ

ระบบคะแนนสะสมใหม่ที่แปรตามจำนวนคำ จะถูกใช้กับภาษาอื่น ๆ นอกจาก ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย หรืออาหรับ
saris2538
หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ กรุณาติดต่อ help@flitto.com เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณ

Flitto
saris2538
Suggested Contents View all
31
Čeština Nederlands Tagalog suomi 中文(繁體) 中文(简体) 日本語 Türkçe Français Русский язык Kiswahili Español English العربية Italiano Bahasa Indonesia हिन्दी, हिंदी 한국어 Deutsch Português ไทย Bahasa Melayu Svenska Tiếng Việt Polski